Hotărârea nr. 49/2001

HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităţi persoanelor care sunt atestate cu calitatea de Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilităţi persoanelor care sunt atestate cu calitatea de Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile înregistrate sub nr.6285/30.01.2001; 6286/30.01.2001; 8354/06.02.2001; 8356/06.02.2001; 6310/30.01.2001; 6305/30.01.2001; 7259/01.02.2001, prin care Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 solicită acordarea unor drepturi;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.1, lit.a - t şi ale art.14 din Legea nr.42/1990 republicată;

            Având în vedere prevederile Legii nr.30/1996, a Ordonanţei de urgenţă nr.17/1999, a Legii nr.112/2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea Eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor precum şi Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

            Având în vedere prevederile Decretului 37/2000, prin care se nominalizează persoanele cărora li se conferă titlu de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

            Având în vedere adresele nr.1363/26.01.2001 şi nr.1575/30.02.2001 ale Prefecturii Judeţului Iaşi;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă acordarea unor facilităţi conform art.10 alin.1, literele a-f; i-m; o-t din Legea nr.42/1990, persoanelor de pe raza Municipiului Iaşi care fac dovada calităţii de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

            Art.2 Dovada calităţii de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, se va face conform anexei 2 din Legea nr.30/06.05.1996, precum şi cu brevet semnat de Preşedintele României.

            Art.3 In baza cererilor formulate de fiecare solicitant în parte şi în măsura disponibilităţilor avute de Consiliul Local Municipal Iaşi, acordarea drepturilor se va face cu aplicare dispoziţiilor Legii nr.42/1990 cu modificările ulterioare, precum şi a legislaţiei specifice corespunzătoare fiecărei cereri.

            Art.4 Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se constituie o comisie formată dintr-un număr de 11 membri, prin dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.49

din 26 februarie 2001