Hotărârea nr. 41/2001

HOTĂRÂRE privind achiziţionarea în proprietate privată a Consiliului Local Iaşi a unui spaţiu comercial amplasat în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea în proprietate privată a Consiliului Local Iaşi a unui spaţiu comercial amplasat în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul întocmit de Direcţia Pieţe, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, precum şi cererea proprietarului S.C.Pangran S.A. reprezentată prin domnul Macovei Aurel - proprietar a spaţiului S12 din ansamblul I - amplasat pe terenul domeniul public din Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun, atribuit acestuia în folosinţă în urma licitaţiei publice organizate în anul 1998;

            In temeiul art.84 şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă achiziţionarea în proprietate privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi a spaţiului comercial S12 - ansamblul I aparţinând S.C.PANGRAN S.A.IASI amplasat în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun.

            Art.2 Decontarea acestor spaţii se va efectua din cap.I.Autorităţi Publice - Achiziţii de bunuri mobile şi imobile.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Investiţii şi serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.41

din 26 februarie 2001