Hotărârea nr. 395/2001

HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.10 din H.C.L.336/29.11.2001 cu taxele de cazare pentru Casa de oaspeţi din str.N.Gane nr.1 şi a apartamentelor de protocol din str.Prof.Cujbă nr.5

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr.10 din H.C.L.336/29.11.2001, cu taxele de cazare pentru Casa de oaspeţi din str.N.Gane nr.1 şi a apartamentelor de protocol din str.Prof.Cujbă nr.5

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            In baza art.53 din Legea nr.743/2001;

            In baza art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se completează anexa nr.10 art.2 din H.C.L.336/29.11.2001 cu următoarele taxe de cazare :

            La Casa de oaspeţi din str.N.Gane nr.1:

- un pat - 8$

- camera cu mai mult de un pat 12$Â4$ de fiecare pat

            La apartamentele de protocol din str.Prof.Cujbă nr.5:

- apartament cu 2 camere - 30$/apartament

- apartament cu 3 camere - 45 $/apartament

- apartament cu 4 camere - 60$/apartament

           

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.395

din 27 decembrie 2001