Hotărârea nr. 394/2001

HOTĂRÂRE privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru COMPLEX HOTELIER MUNICIPAL CASA DE OASPETI SI APARTAMENTE DE PROTOCOL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru

COMPLEX HOTELIER MUNICIPAL,

CASA DE OASPETI SI APARTAMENTE DE PROTOCOL

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.189/1998 - Legea Finanţelor Publice Locale;

            Având în vedere prevederile art.53 aliniat 1 şi 2 din Legea nr.743/2001 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2002;

            Având în vedere prevederile art.38, lit.d, din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale;

            Având în vedere Raportul de Specaialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.76999/21.12.2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul pe anul 2002 pentru COMPLEX HOTELIER MUNICIPAL care include la partea de venituri extrabugetare suma de 2.000.000 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de 1.633.000 mii lei, CASA DE OASPETI ŞI APARTAMENTE DE PROTOCOL - include la partea de venituri suma de 250.000 mii lei iar la partea de cheltuieli suma de 174.620 mii lei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, DFPL, Direcţiei Pieţe, Direcţiei de Patrimoniu şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.394

din 27 decembrie 2001