Hotărârea nr. 387/2001

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a taxei de publicitate (3%) restante precum şi scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente datorate de S.C.HIT MEDIA INVESTMENTS SA IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a taxei de publicitate (3%) restante precum şi scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente datorate de

S.C.HIT MEDIA INVESTMENTS SA IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 210.265.800 lei şi a penalizărilor de întârziere în sumă de 3.772.134 lei .

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 6 luni a taxei de publicitate (3%) în sumă de 221.475.634 lei cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale, după cum urmează:

 

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI AFERENTE

MAJORARI DE INTARZIERE CONFORM H.G.670/1999 de 0,1% PE ZI

10/1/02

37.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

10/2/02

37.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

10/3/02

37.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

10/4/02

37.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

10/5/02

37.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

10/6/02

36.475.634

-

MAJ.CF.HG.670/99

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculai Ungureanu                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.387

din 27 decembrie 2001