Hotărârea nr. 385/2001

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a taxei de publicitate (3%) restante precum şi scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente datorate de S.C.MEDIAPRO INTERNATIONAL SA IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a taxei de publicitate (3%) restante precum şi scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente datorate de

S.C.MEDIAPRO INTERNATIONAL SA IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Scutirea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 99.484.316 lei a penalizărilor de întârziere în sumă de 2.473.930 lei şi a penalizărilor conform art.13 din O.G.11/1996 în sumă de 14.540.674 lei.

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 7 luni a taxei de publicitate (3%) în sumă de 164.928.674 lei cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale, după cum urmează:

 

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI AFERENTE

MAJORARI DE INTARZIERE CONFORM H.G.670/1999 de 0,1% PE ZI

20.12.2001

5.187.285

-

MAJ.CF.HG.670/99

25.01.2002

20.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

25.02.2002

20.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

25.03.2002

47.096.789

-

MAJ.CF.HG.670/99

25.04.2002

50.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

20.06.2002

22.644.589

-

MAJ.CF.HG.670/99

           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.385

din 27 decembrie 2001