Hotărârea nr. 383/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi pe anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

"CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi, pe anul 2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de "CITADIN" - DSPM IASI, în temeiul Legii nr.215/2001 şi a Legii bugetului de stat nr.36/1999;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - DSPM Iaşi pentru anul 2002, în sumă de 182.300.000.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată către "CITADIN" DSPM IASI.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculai Ungureanu                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.383

din 27 decembrie 2001