Hotărârea nr. 382/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Direcţiei de Salubritate Iaşi pe anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a

Direcţiei de Salubritate Iaşi, pe anul 2002

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de Specialitate înaintat de Direcţia de Salubritate Iaşi, în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală şi Legea Bugetului de Stat nr.36/1999;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Direcţiei de Salubritate pe anul 2002 în sumă de 69.500.000 mii lei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată către Direcţia de Salubritate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.382

din 27 decembrie 2001