Hotărârea nr. 38/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea subînchirierii până la sfârşitul anului 2001 Fundaţiei Române de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul" spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă situate în Iaşi str.Splai Bahlui nr.22 Bd.Tudor Vladimirescu nr.38 şi str.Arcu nr.5

MUNICIPIUL IASI                  

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea subînchirierii până la sfârşitul anului 2001, Fundaţiei Române de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul" spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă situate în Iaşi, str.Splai Bahlui nr.22, Bd.Tudor Vladimirescu nr.38 şi str.Arcu nr.5

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.21950/11.01.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă subînchirierea până la sfârşitul anului 2001, Fundaţiei Române de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul" spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă situate în Iaşi, str.Splai Bahlui nr.22, Bd.Tudor Vladimirescu nr.38 şi str.Arcu nr.5

.           Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi Fundaţiei Române de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul".

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

            cons.Vasile Grecu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.38

din 26 februarie 2001