Hotărârea nr. 378/2001

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr.12617/15.03.1999 dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Studioul de Televiziune "TELE'M"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr.12617/15.03.1999 dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Studioul de Televiziune "TELE'M"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.23721/19.12.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.233 din 21 decembrie 1998;

            Având în vedere prevederile Legii audiovizualului;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală - art.38 alin.2 lit.x;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi Studioul de Televiziune "TELE'M"pentru anul 2002.

            Art.2 Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculai Ungureanu                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.378

din 27 decembrie 2001