Hotărârea nr. 371/2001

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 prin virarea de credite de la un capitol la alt capitol şi utilizarea fondului de rezervă constituit

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 prin virarea de credite de la un capitol la alt capitol şi utilizarea fondului de rezervă constituit

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.14 alin.1 din Legea nr.189/1998 privind Finanţele Publice Locale, referitoare la constituirea şi utilizarea fondului de rezervă;

            Având în vedere prevederile Legii nr.216/2001 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2001;

            Având în vedere prevederile art.38, lit.d, din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.74321/07.12.2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 prin virarea de credite de la un capitol la alt capitol, conform anexelor nr.1 şi 2.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.371

din 17 decembrie 2001