Hotărârea nr. 368/2001

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Complexului Hotelier Municipal din cadrul Direcţiei Pieţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Complexului Hotelier Municipal din cadrul Direcţiei Pieţe

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

            Referatul de specialitate înaintat de către Direcţia Pieţe;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se înfiinţează în cadrul Direcţiei Pieţe Complexul Hotelier Municipal, compus din Hotelul Municipal, restaurant fast - food Municipal, Hotel Alexandru cel Bun.

            Art.2 Se terece restaurantul fast - food Municipal din administrarea DSPM - Citadin în administrarea Direcţiei Pieţe.

            Art.3 Se preia de către Direcţia Pieţe personalul angajat pentru deservirea restaurantului fast - food Municipal în limitele încadrării în organigramă.

            Art.4 Se preiau de către Direcţia Pieţe mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în dotarea restaurantului fast - food Municipal.

            Art.5 Prezenta hotărâre abrogă HCL nr.275/30.10.2000 - privind trecerea spaţiului cu destinaţie fast - food în administrarea DSPM Citadin.

            Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.368

din 17 decembrie 2001