Hotărârea nr. 362/2001

HOTĂRÂRE privind organizarea licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la ansamblul statuar "Al.I.Cuza"Piaţa Unirii Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la ansamblul statuar "Al.I.Cuza"Piaţa Unirii Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Versanţi, Poduri, Monumente din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice O.U.60/2001 a Normelor de Aplicare prin H.G.461/2001 şi a ordonanţelor comune ale Ministerului Finanţelor şi MLPTL nr.1013/873/2001 şi 1014/874/2001;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.38, aliniatul 2, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46, aliniat 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea desfăşurării licitaţiei publice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la ansamblul statuar "Al.I.Cuza"Piaţa Unirii Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.362

din 17 decembrie 2001