Hotărârea nr. 36/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.376 din 28 decembrie 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.376 din 28 decembrie 2000

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi de O.G.nr.69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local;

            Având în vedere H.C.L.nr.22/29.01.2001 - privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului Valentin Soroceanu;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L.nr.376 din 28 decembrie 2000, după cum urmează:

"Se înlocuieşte domnul Valentin Soroceanu cu domnul Ioan Haraga în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi".

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată la R.A.T.C.Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.36

din 26 februarie 2001