Hotărârea nr. 357/2001

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi de a negocia şi semna Acordul de sprijin reciproc cu privire la împrumutul contractat de R.A.J.A.C.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi de a negocia şi semna Acordul de sprijin reciproc cu privire la împrumutul contractat de R.A.J.A.C.Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere acordul de sprijin reciproc cu privire la împrumutul contractat de R.A.J.A.C.Iaşi şi co-finanţat de BERD în cadrul împrumutului de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii urbane ("MELF");

            Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să negocieze şi să semneze Acordul de sprijin reciproc cu privire la împrumutul contractat de R.A.J.A.C.Iaşi şi co-finanţat de BERD în cadrul instrumentului de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii urbane ("MELF").

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Radu Prisăcaru                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.357

din 29 noiembrie 2001