Hotărârea nr. 356/2001

HOTĂRÂRE privind acordarea unor mese oficiale pentru delegaţiile conduse de BODO HOMBACH - Preşedintele Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor mese oficiale pentru delegaţiile conduse de

BODO HOMBACH - Preşedintele Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere vizita oficială în Iaşi a Preşedintelui Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est - Bodo Hombach însoţit de aproximativ 40 de persoane;

            In temeiul art.48 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă acordarea unor mese oficiale delegaţiilor conduse de BODO HOMBACH - Preşedintele Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est, compuse din aproximativ 40 de persoane.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice în vederea punerii ei în aplicare.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Radu Prisăcaru                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.356

din 29 noiembrie 2001