Hotărârea nr. 354/2001

HOTĂRÂRE privind restructurarea si modernizarea sistemului energetic

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                  HOTĂRÂRE

privind restructurarea si modernizarea sistemului energetic

 

Avand in vedere situatia actuala in care se afla  intregul sistem energetic la nivelul municipiului, precum si tarifele ridicate practicate de furnizori (CET, RADET, DISTRIGAZ);

 

Avand in vedere necesitatea restructurarii si modernizarii sistemului energetic la nivelul municipiului, precum si scaderea tarifelor platite de populatie pentru serviciile practicate de furnizorii de energie;

 

Avand in vedere aprobarea de principiu a Consiliului Local al Municipiului Iasi pentru intocmirea unui studiu privind restructurarea si modernizarea sistemului energetic care sa conduca la cresterea randamentului energetic, precum si scaderea tarifelor pentru serviciile practicate;

 

Avand in vedere aprobarea temei de proiectare pentru intocmirea studiului de catre Consiliul de Administratie al RADET Iasi din data de 01.11.2001;

 

Avand in vedere aprobarea temei de proiectare pentru intocmirea studiului de catre Comisia de Urbanism, Amenajare a Teritoriului si Protectie a Monumentelor si Mediului;

 

Avand in vedere prevederile Legii 215/2001, privind administratia publica locala;

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Se aproba tema de proiectare din Anexa 1, pentru intocmirea studiului privind restructurarea si modernizarea sistemului energetic care sa conduca la cresterea randamentului energetic, precum si scaderea tarifelor pentru serviciile practicate.

 

Art. 2.  Se va  intocmi in termen de 7 zile caietul de sarcini pentru selectia de oferte care va fi aprobat de Comisiile reunite  Economica si  de Urbanism, Amenajare a Teritoriului si Protectie a Monumentelor si Mediului , se va anunta pana la data de 10 decembrie in doua ziare de mare tiraj local si national  organizarea selectiei de oferte, cu  termen de depunere a ofertelor pana la data de 21 decembrie 2001 .

 

Art.3. In proiectul de buget pe anul 2002  se vor prevedea integral sumele necesare finalizarii studiului in primul trimestru, in conformitate  cu prezenta hotarare si rezultatul selectiei de oferte.

 

Art.4. Se constituie Comisia de selectie a ofertelor  compusa din :

1. Presedinte :                 - viceprimar ec. Vasile Dumitriu

2. Membru                     - presedinte Comisia economica ec. Gheorghe Nichita

3. Membru                     - presedinte Comisia de urbanism arh. George Carapanu - membru in Cons. de Adm. RADET

4. Membru                     - consilier Danale Vasile Spiridon

5. Membru                     - Director RADET Iasi, ing. Romeo Mistreanu

6. Membru                     - A.R.C.E. - Pungaru Eduard

7. Membru                     - Director Tehnic CET – ing.Ivana Dorin

8. Membru                     - cons.jr.Onut Cojan – Biroul Licitatii

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.354

din 29 noiembrie 2001