Hotărârea nr. 351/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.261/1.10.2001 referitoare la atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Socola nr.104 parter eroului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 HOGHII NECULAI TODERICĂ

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.261/1.10.2001, referitoare la atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Socola nr.104, parter, eroului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, HOGHII NECULAI TODERICĂ

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.21942/21.11.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere solicitarea domnului Hoghii Neculai Toderică nr.21942/14/11.2001;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, B-dul Socola nr.104, parter, atribuit prin H.C.L.nr.261/1.10.2001, eroului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Hoghii Neculai Toderică, contractul de închiriere se va perfecta cu S.C."Otto Style"S.R.L., societate al cărei unic asociat este.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi domnului Hoghii Neculai Toderică.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.351

din 29 noiembrie 2001