Hotărârea nr. 349/2001

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 821 mp. teren situat în Iaşi - Strada Holboca nr.10

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a suprafeţei de 821 mp. teren situat în Iaşi - Strada Holboca nr.10

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 821 mp. teren situat în Iaşi - Str.Holboca nr.10.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Radu Prisăcaru                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.349

din 29 noiembrie 2001