Hotărârea nr. 347/2001

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 2050 00 mp. situat în vecinătatea Scolii Generale nr.40 "Alecu Russo" la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 2050,00 mp. situat în vecinătatea Scolii Generale nr.40 "Alecu Russo", la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 2050,00 mp. teren situat în vecinătatea Scolii Generale nr.40 "Alecu Russo", la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.347

din 29 noiembrie 2001