Hotărârea nr. 341/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 2 miliarde de lei pentru obiectivul de investiţii "ACOPERIS IMOBIL" din str.Smârdan nr.5

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 2 miliarde de lei pentru obiectivul de investiţii "ACOPERIS IMOBIL" din str.Smârdan nr.5

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P. din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere O.G.60/2001 şi prevederile Ordinului nr.1013/2001 şi nr.1014/2001 al M.F. şi M.L.P.T.L., privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii şi lucrări;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.38 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2 miliarde de lei pentru executarea obiectivului de investiţii "ACOPERIŞ IMOBIL" din Iaşi, str.Smârdan nr.5.

            Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie a executării obiectivului de investiţii "ACOPERIŞ IMOBIL" din Iaşi, str.Smârdan nr.5. Suma în valoare de aproximativ 2 miliarde lei va fi luată din rezerva bugetară.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.341

din 29 noiembrie 2001