Hotărârea nr. 34/2001

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea S.C."ASCENSORUL - SERVICE"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea S.C."ASCENSORUL - SERVICE"S.A.

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 - republicată în anul 1996 - privind Administraţia Publică Locală;

            Având în vedere Decizia nr.99 din 04.02.1991, a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.370/18.12.2000

            Având în vedere Referatul de Specialitate al R.A.T.Iaşi nr.1414/2001;

            Pe baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/1997 aprobată şi modificată prin Legea nr.207/12.12.1997;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Infiinţarea S.C."ASCENSORUL - SERVICE"S.A. pe acţiuni, cu sediul în Iaşi, str.Smârdan nr.5, prin desprinderea activităţii de întreţinere, reparaţii şi montaj ascensoare, din cadrul R.A.T.Iaşi.

            Art.2 Societatea Comercială înfiinţată, potrivit art.1, este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în Anexa nr.1;

            Art.3 Capitalul social al Societăţii comerciale noi înfiinţate va fi stabilit după înregistrarea bilanţului pe anul 2000 la D.G.F.P.L.

Se numesc următorii membri ai Consiliului de Administraţie:

1.Vasile Grecu

2.finanţe

3.Alexandru Calu

4.Petru Focşa

5.Constantin Adăscăliţei

            Art.4 Societatea nou înfiinţată, va prelua activul şi pasivul activităţii (debitori  litigii în curs, inclusiv hotărârile rămase definitive ce urmează a fi puse în executare), din cadrul R.A.T.Iaşi, pe bază de protocol, avizat ulterior de către Consiliul Local Municipal Iaşi.

            Art.5 S.C."ASCENSORUL - SERVICE" S.A., are ca obiect principal de activitate : "întreţinere, reparaţii şi montaj ascensoare".

            Art.6 S.C."ASCENSORUL - SERVICE"S.A., se află sub autoritatea Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.7 Acţiunile S.C."ASCENSORUL - SERVICE"S.A., sunt deţinute în totalitate de către Municipiul Iaşi, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de acţionar unic prin Consiliul Local Municipal Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            cons.Vasile Grecu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.34

din 26 februarie 2001