Hotărârea nr. 339/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea destinaţiei de locuinţe de serviciu pentru apartamentele blocului 1004 CUG aflate în proprietatea privată a Consiliului Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea destinaţiei de locuinţe de serviciu pentru apartamentele blocului 1004 CUG, aflate în proprietatea privată a Consiliului Local

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996, art.2, art.51-53;

            Având în vedere revederile H.G.1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1999, art.29;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Apartamentele situate în tronsoanele I şi II ale blocului 1004 C.U.G., aflate în proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi, vor avea destinaţie de locuinţe de serviciu.

            Art.2 Primarul şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire această hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Radu Prisăcaru                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.339

din 29 noiembrie 2001