Hotărârea nr. 337/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C.TERMO SERVICE S.A. pe anul 2001 la dotări diverse

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli a

S.C.TERMO SERVICE S.A. pe anul 2001 la dotări diverse

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că prin Hotărârea nr.271/1.10.2001 a Consiliului Local Iaşi s-a aprobat dotarea S.C.TERMO SERVICE S.A.  cu un xerox, în valoare de 20.000.000 lei;

            Având în vedere că prin Hotărârea nr.18/25.10.2001 a Consiliului de Administraţie s-a aprobat suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli diverse pe anul 2001 la capitolul investiţii, de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei şi având în vedere că valoarea unui xerox depăşeşte această sumă de 20.000.000 lei;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2000 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli la dotări diverse, poziţia - 3 xerox de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica S.C.TERMO SERVICE S.A.

 

         

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

    cons.Radu Prisăcaru                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.337

din 29 noiembrie 2001