Hotărârea nr. 330/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Zona Bucium tarlaua 164 parcela 1 (6705/1/3) şi 2(6706)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Zona Bucium, tarlaua 164, parcela 1 (6705/1/3) şi 2(6706)

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.2394 din 24.10.2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - tarlaua 164, parcela 1(6705/1/3) şi 2(6706).

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.330

din 29 noiembrie 2001