Hotărârea nr. 33/2001

HOTĂRÂRE,privind înfiinţarea S.C."TERMO - GAZ"S.A.

 MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea S.C."TERMO - GAZ"S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 - republicată în anul 1996 - privind Administraţia Publică Locală Iaşi;

            Având în vedere Decizia nr.99 din 04.02.1991, a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.370/18.12.2000;

            Având în vedere Referatul de Specialitate al R.A.T.Iaşi nr.1415/02.02.2001;

            Pe baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr.207/12.12.1997;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Infiinţarea S.C."TERMO - GAZ"S.A. pe acţiuni, cu sediul în Iaşi, şos.Păcurari nr.2, prin desprinderea activităţii centralelor termice pe gaz din cadrul R.A.T.Iaşi.

            Art.2 Societatea Comercială înfiinţată, potrivit art.1, este persoana juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în Anexa nr.1.

            Art.3 Capitalul social al Societăţii comerciale nou înfiinţate va fi stabilit după înregistrarea bilanţului pe anul 2000 la D.G.F.P.L.

            Se numesc următorii membri ai Consiliului de Administraţie :

1.Carol Stanciu

2.Mihai Mititiuc

3.finanţe

4.Neculai Ungureanu

5.Florin Hozoc

       Art.4 Societatea nou înfiinţată, va prelua activul şi pasivul activităţii (debitori  litigii în curs, inclusiv hotărârile rămase definitive ce urmează a fi puse în executare), din cadrul R.A.T.Iaşi, pe bază de protocol, avizat ulterior de către Consiliul Local Municipal Iaşi.

            Art.5 S.C."TERMO - GAZ"S.A., are ca obiect principal de activitate: "producerea şi distribuţia agentului termic, prin Centralele Termice de Cvartal".

            Art.6 S.C."TERMO - GAZ" S.A., se află sub autoritatea Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.7 Acţiunile S.C."TERMO - GAZ"S.A., sunt deţinute în totalitate de către Municipiul Iaşi, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de acţionar unic prin Consiliul Local Municipal Iaşi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.33

din 26 februarie 2001