Hotărârea nr. 327/2001

HOTĂRÂRE privind acceptarea trecerii în patrimoniul public al Consiliului Local Iaşi a tronsoanelor 3 şi 4 ale blocului 1004 CUG

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acceptarea trecerii în patrimoniul public al Consiliului Local Iaşi a tronsoanelor 3 şi 4 ale blocului 1004 CUG

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere solicitarea Ministerului de Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi privind preluarea de către Consiliul Local Iaşi a două tronsoane ale blocului 1004 CUG;

            Având în vedere prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acceptă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi a tronsoanelor 3 şi 4 ale blocului 1004 CUG şi a terenului aferent.

            Art.2 Prezenta hotărâre constituie procedura prealabilă în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern.

            Art.3 Apartamentele vor avea destinaţie de locuinţe de serviciu. La atribuirea  în folosinţă a blocului, în baza unui protocol, Consiliul Local Iaşi va pune la dispoziţia Ministerului de Interne un număr de apartamente proporţional cu valoarea actualizată a sumei investite de această instituţie.

            Art.4 Primarul şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire această hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.327

din 29 noiembrie 2001