Hotărârea nr. 325/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în şos.Nicolina nr.27 bloc 957 demisol eroului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 ANDREI VIOREL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în şos.Nicolina nr.27, bloc 957, demisol, eroului Revoluţiei Române din Decembrie 1989,

ANDREI VIOREL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.21397/02.11.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere solicitarea domnului Andrei Viorel nr.13624/22.06.2001;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă propunerea comisiei constituite în baza Dispoziţiei nr.675/27.03.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în şos.Nicolina nr.27, bloc 957, demisol, eroului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, ANDREI VIOREL.

            Art.2 Chiria pentru acest spaţiu va fi calculată în conformitate cu H.C.L.nr.2/2001.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi domnului ANDREI VIOREL.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.Radu Prisăcaru                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.325

din 29 noiembrie 2001