Hotărârea nr. 324/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui studiu de optimizare a circulaţiei în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării unui studiu de optimizare a circulaţiei în municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.art.46 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

            Art.1 Se aprobă efectuarea unui studiu de optimizare a circulaţiei în municipiul Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.324

din 25 octombrie 2001