Hotărârea nr. 320/2001

HOTĂRÂRE privind regulamentul de administrare pentru parcurile dendrologice Grădina Copou şi Parcul Expoziţiei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind regulamentul de administrare pentru parcurile dendrologice

Grădina Copou şi Parcul Expoziţiei

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere referatul de specialitate nr.62.600/18.10.2000 întocmit de serviciul spaţii verzi şi salubritate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi cu privire la introducerea unor modificări în regulamentul de administrare pentru parcurile dendrologice cu statut de rezervaţii naturale;

         Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi;

         Având în vedere prevederile Legii protecţiei mediului nr.137/1995, republicată în februarie 2000, secţiunea a 4 - a privind regimul ariilor protejate;

         Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.8/22.IV.1994;

         In temeiul art.46 din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 Respectarea regulamentului de administrare pentru parcuri dendrologice cuprinse în Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/1994, anexa nr.10 în parcurile care au fost declarate arii protejate cu statut de rezervaţii naturale (parcul Expoziţiei în suprafaţă de 5,72 ha; parc "Aleea Grigore Ghica Vodă" în suprafaţă de 6,3 ha. parcul dendrologic "Grădina Copou" în suprafaţă de 10,11 ha. şi parcul dendrologic "Palatul Culturii" în suprafaţă de 1 ha.);

         Art.2 Se interzice circulaţia bicicletelor în incinta parcurilor dendrologice Grădina Copou şi Parc Expoziţie.

          Art.3 Se interzice accesul persoanelor însoţite de animale în parcurile dendrologice Grădina Copou şi Parcul Expoziţiei.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.320

din 25 octombrie 2001