Hotărârea nr. 319/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Finanţelor Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Finanţelor Publice Locale din cadrul

Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere art.46 al.1 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

          In temeiul art.38 lit.e din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Finanţelor Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

          Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1.11.2001.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu                                                                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.319

din 25 octombrie 2001