Hotărârea nr. 317/2001

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale, amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere :

- Hotărârea nr.209 din 12 decembrie 1997 - privind stabilirea taxelor locale;

- Hotărârea nr.3 din 26 ianuarie 1998 - privind aprobarea unor taxe locale pentru anul 1998;

- Hotărârea nr.103 din 15 iunie 1998 - privind instituirea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă prin care se stabilesc cuantumurile taxelor şi impozitelor locale, precum şi o serie de taxe speciale;

- Hotărârea nr.222 din 21 decembrie 1998 - privind indexarea taxelor şi impozitelor şi a taxelor speciale stabilite de Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

- Hotărârea nr.296/16.12.1999 şi Hotărârea nr.81/03.04.2000 - privind indexarea impozitelor şi a taxelor în anul 2000;

- Hotărârea nr.296/30.10.2000 - privind impozitele şi taxele în anul 2001;

- Hotărârea nr.184/09.08.1999 - privind stabilirea taxelor extrajudiciare de timbru conform Legii nr.117/06.07.1999;

         Având în vedere indicele de inflaţie calculat de Direcţia de Statistică Iaşi pentru perioada noiembrie 2000 - octombrie 2001;

         In temeiul art.49 din Legea nr.27/1994, modificată;

         In baza art.46 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Incepând cu 01 ianuarie 2002 impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, valorile impozabile prevăzute în anexa nr.1 din Legea nr.27/1994, modificată, taxele speciale stabilite prin toate Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iaşi, precum şi amenzile aplicate, se stabilesc conform art.49 din Legea nr.27/1994, modificată, potrivit anexelor 1-14 care fac parte din prezenta hotărâre.

         Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Prefectului Judeţului Iaşi;

- Direcţiei Finanţelor Publice Locale - Municipiului Iaşi;

- Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

- Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;

- Direcţiei Juridice;

- Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- Serviciului de Gospodărire Comunală;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.317

din 25 octombrie 2001