Hotărârea nr. 313/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţului local de referinţă, pentru energia termică

furnizată populaţiei

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Pe baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.162/1999 şi a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.115/2001;

         Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Iaşi;

         In temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă, cu data de 13.10.2001, "preţul local de referinţă, pentru energia termică furnizată populaţiei", de 754.127 lei/Gcal, inclusiv T.V.A.

          Art.2 Prezenta hotărâre, va fi comunicată R.A.D.E.T.Iaşi  şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru a fi dusă la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.313

din 25 octombrie 2001