Hotărârea nr. 312/2001

HOTĂRÂRE,privind amenajarea intersecţiei străzii Păcurari cu strada Manolescu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind amenajarea intersecţiei străzii Păcurari cu strada Manolescu

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere Planul de Urbanism General şi Regulamentele acestuia;

          Având în vedere necesitatea efectuării lucrărilor de lărgire a carosabilului în partea de sud a străzii Păcurari, la un prospect de minim două benzi pe sens;

          Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

          Având în vedere necesitatea reparcelării terenurilor din zona menţionată;

         Având în vedere dispoziţiile art.125 alin.1 din Legea nr.215/2001;

         Având în vedere dispoziţiile Condului civil;

         Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

         In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 Se aprobă lucrarea de lărgire a carosabilului străzii Păcurari la un prospect de minim două benzi pe sens în zona de intersecţie                                                                                                                             cu strada Manolescu, precum şi reparcelarea terenurilor afectate de lucrările menţionate în precedent.

         Art.2 Suprafeţele de teren care fac obiectul raparcelării urmează a fi soluţionate prin schimburi şi/sau achiziţii.

         Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.Romeo Olteanu                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.312

din 25 octombrie 2001