Hotărârea nr. 31/2001

HOTĂRÂRE privind reorganizarea R.A.T.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea R.A.T.Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991, reprezentând "Legea Administraţiei Publice Locale" - republicată în Monitorul Oficial nr.79/18.04.1996 - art.20;

            Având în vedere Decizia nr.99 din 04.02.1991 a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere Raportul de Specialitate al R.A.T.Iaşi nr.893/24.01.2001;

            Pe baza prevederilor Hotărârii nr.370/18.12.2000 emisă de către Consiliul Local Municipal Iaşi, privind aprobarea reorganizării R.A.T.Iaşi;

            In temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991 - republicată în anul 1996 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se reorganizează R.A.T.Iaşi, ca urmare a desprinderii activităţilor de administrare clădiri, întreţinere, reparaţii şi montaj ascensoare şi producerea şi distribuţia agentului termic prin centrale de Cvartal.

            Art.2 R.A.Termoficare Iaşi, este regie autonomă de interes local, aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Iaşi, cu sediul în Municipiul Iaşi, str.N.Gane, nr.22A.

            Art.3 Valoarea capitalului social va fi stabilită după aprobarea bilanţului contabil pentru anul 2000.

            Art.4 R.A.T.Iaşi, are ca obiect principal de activitate "Transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde (inclusiv apa fierbinte pentru încălzire)".

            Art.5 R.A.Termoficare Iaşi, se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare, care cuprinde "Obiectul de activitate şi Organigrama" Regiei.

            Art.6 R.A.T.Iaşi, este condusă de un Consiliu de Administraţie, format din 7(şapte) membri, numiţi conform prevederilor legale.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

       cons.Vasile Grecu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.31

din 26 februarie 2001