Hotărârea nr. 307/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Anastasie Panu nr.28-42 subsol modul nr.4 şi 5 către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Anastasie Panu nr.28-42, subsol, modul nr.4 şi 5 către

Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere referatul nr.19292/01.10.2001 al Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat;

         In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

         Având în vedere dispoziţiile art.17 din Legea nr.213/1998;

         Având în vedere dispoziţiile art.1423 şi 1439 alin.1 din Codul civil;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa Iaşi, str.Anastasie Panu nr.28-42, subsol, modul nr.4 şi 5 către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi.

          Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.307

din 25 octombrie 2001