Hotărârea nr. 30/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi a numărului de personal pentru "Citadin" - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului de personal pentru "Citadin" - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere "Raportul de Specialitate", privind Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal, întocmit de către "CITADIN" - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi;

            Având în vedere art.20, alin.2, lit.d, din Legea nr.69/26 noiembrie 1991;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/26 noiembrie 1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Cu data de 01.02.2001 se aprobă Statul de funcţii al personalului din cadrul "CITADIN" - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu aceeaşi dată se aprobă Organigrama şi numărul de personal al "CITADIN" - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1 februarie 2001.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.30

din 26 februarie 2001