Hotărârea nr. 297/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii spaţiului comercial provizoriu din str.Cernei intersecţie cu strada Crişului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii spaţiului comercial provizoriu

din str.Cernei intersecţie cu strada Crişului

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere necesitatea reconsiderării din punct de vedere urbanistic a spaţiilor provizorii existente şi corelării politicii Consiliului Local cu sfera social - economice existente;

          Având în vedere prevederile legii privind autorizarea construcţiilor -nr.50/1991 modificată în 1996 în Monitorul Oficial al României partea I nr.3 din 13 ianuarie 1997, art.1,2,3,23,25 ( şi altele) şi Legea nr.453/2001;

          Având în vedere Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

          In temeiul art.III din Legea nr.125/1996 art.3, pct."e" şi pct. "g", art.28 alin.1 şi 5

          Având în vedere Referatul Serviciului de Arhitectură şi Urbanism al Primăriei Municipiului Iaşi;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă trecerea  din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului aflat la intersecţia străzilor Cerna cu Crişului.

          Art.2 Se aprobă extinderea spaţiului comercial provizoriu al S.C.Star Conf SRL construit în baza Autorizaţiei de construire nr.389/1996 la intersecăţia străzilor Cerna cu Crişului - conf.plan anexat.

          Art.3 Extinderea spaţiului comercial existent în vedere amenajării unui grup sanitar se va face prin închiriere directă.

       Art.4 Suprafaţa închiriată va fi de 3,00 mp., iar taxa pe mp. care se va achita pentru suprafaţa de teren prevăzută pentru extindere va fi cea din Contractul de folosinţă încheiat pentru construcţia existentă.

         Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.297

din 25 octombrie 2001