Hotărârea nr. 293/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent imobilelor aflate în patrimoniul S.C.TERMO - SERVICE S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent imobilelor aflate în patrimoniul S.C.TERMO - SERVICE S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.145/2001 s-a dat în patrimoniul S.C.TERMO SERVICE S.A. o serie de imobile ca urmare a protocolului semnat de către S.C.TERMO SERVICE S.A., cu Regia Autonomă de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere că situaţia juridică a terenurilor pe care se află amplasate aceste imobile precum şi a sediului administrativ al S.C.TERMO SERVICE S.A. nu a fost clarificată;

            In baza prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificările ulterioare şi a Legii nr.215/2001 - lege privind administraţia publică locală, art.38, al.1, art.38, al.2, lit.h;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă următoarele suprafeţe de teren aferente imobilelor (clădiri) date în patrimoniul S.C."Termo Service"S.A.:

- Sediu administrativ Cantemir, situat în str.Decebal, lipit de P.T.14 Cantemir în suprafaţă de 31,56 mp.;

- Sediu administrativ Socola, situat în str.Splai Bahlui, mal drept, lipit de P.T.2 Socola în suprafaţă de 32,64 mp.;

- Sediou administrativ CUG, situat în şos.Nicolina, nr.76, bl.991B în suprafaţă de 95,00 mp.;

- Sediu administrativ Dacia, situat în str.Tabacului, lipit de P.T.11 Dacia în suprafaţă de 53,84 mp.;

- Sediu administrativ Frumoasa, situat în str.Roman Vodă, lipit de P.T.1 Frumoasa în suprafaţă de 33,69 mp.;

- Sediu administrativ Metalurgie, situat în str.Parcului, lipit de P.T.1 Metalurgie în suprafaţă de 43,12 mp.;

- Atelier prestări servicii P.T.2 Metalurgie, situat în str.Parcului, lipit de P.T.2 Metalurgie în suprafaţă de 34,26 mp.;

- Sediu administrativ Alexandru cel Bun, situat în Aleea Basarabi, lipit de P.T.5 Alexandru cel Bun, în suprafaţă de 43,07 mp.;

- Atelier prestări servicii P.T.10 Dacia, situat în str.Sarmisegetuza, lipit de P.T.10 Dacia, în suprafaţă de 37,69 mp.;

- Atelier prestări servicii P.T.8 Cantemir, situat în Aleea Decebal, lipit de P.T.8 Cantemir, în suprafaţă de 49,00 mp.;

- Sediu administrativ Nicolina, situat în str.Sălciilor, lipit de P.T.2 Nicolina, în suprafaţă de 30,67 mp.;

 

            Art.2 Prezenta hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.43 din 13 martie 1995.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă S.C.Termo Service S.A. pentru a aduce la îndeplinire.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR,

            cons.Romeo Olteanu                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.293

din 25 octombrie 2001