Hotărârea nr. 291/2001

HOTĂRÂRE privind finanţarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi lucrarea privind Soclu Statuii domnitorului Mihai Viteazul

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind finanţarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi lucrarea privind

Soclu Statuii domnitorului Mihai Viteazul

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului Primar, conf.dr.Constantin Simirad;

            Având în vedere necesitatea urgentării lucrărilor privind inaugurarea Statuii domnitorului Mihai Viteazul pe 1 Decembrie 2001;

            Având în vedere importanţa culturală a existenţei statuii domnitorului Mihai Viteazul pe raza teritorială a municipiului Iaşi;

            Având în vedere finanţarea de la bugetul de stat a lucrărilor privind amplasarea Statuii domnitorului Mihai Viteazul pe raza municipiului Iaşi;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă finanţarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi lucrarea privind Soclu Statuii domnitorului Mihai Viteazul.

            Art.2 Finanţarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi se va face din fondul de rezervă bugetară.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.291

din 1 octombrie 2001