Hotărârea nr. 290/2001

HOTĂRÂRE privind încredinţarea către DSPM Citadin a lucrărilor privind executarea Soclului Statuii domnitorului MIHAI VITEAZUL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încredinţarea către DSPM Citadin a lucrărilor privind executarea Soclului Statuii domnitorului MIHAI VITEAZUL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului Primar, conf.dr.Constantin Simirad;

            Având în vedere necesitatea urgentării lucrărilor privind inaugurarea Statuii domnitorului Mihai Viteazul pe 1 Decembrie 2001;

            Având în vedere posibilitatea executării de către o direcţie subordonată juridic Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă încredinţarea către D.S.P.M.Citadin (direcţia subordonată juridic Consiliului Local Municipal Iaşi)  a lucrărilor privind executarea Soclului Statuii domnitorului Mihai Viteazul.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.S.P.M.Citadin şi serviciilor interesate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.290

din 1 octombrie 2001