Hotărârea nr. 289/2001

HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă Facultăţii de Arhitectură din Iaşi a lucrărilor de proiectare privind Statuia domnitorului MIHAI VITEAZUL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încredinţarea directă Facultăţii de Arhitectură din Iaşi a lucrărilor de proiectare privind Statuia domnitorului MIHAI VITEAZUL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului Primar - conf.dr.Constantin Simirad;

            Având în vedere necesitatea urgentării lucrărilor privind inaugurarea Statuii domnitorului Mihai Viteazul pe 1 Decembrie 2001;

            Având în vedere specificul şi calitatea lucrărilor de proiectare efectuate de Facultatea de Arhitectură Iaşi;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă încredinţarea directă Facultăţii de Arhitectură Iaşi a lucrărilor de proiectare privind Statuia domnitorului Mihai Viteazul.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Facultăţii de Arhitectură Iaşi şi serviciilor interesate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Renata Puşcaşu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.289

din 1 octombrie 2001