Hotărârea nr. 286/2001

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi DOMNULUI GRIGORE ILISEI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi,

DOMNULUI  GRIGORE ILISEI

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            In temeiul art.38 lit.v şi art.46 şi  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC : Se conferă titlul de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi, DOMNULUI GRIGORE ILISEI.

 

                                                                                       

 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

                                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Nr.286

din 1 octombrie 2001