Hotărârea nr. 285/2001

HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea obiectivului de investiţii - extindere spaţiu la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi - indicativ A301

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea obiectivului de investiţii - extindere spaţiu la sediul

Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi - indicativ A301

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Ministerului de Interne din 21.09.2001;

            Având în vedere Protocolul încheiat între Ministerul de Interne şi Primăria Municipiului Iaşi, pentru extinderea spaţiului Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi;

            Având în vedere adresa emisă de D.A.P.P.P.;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea obiectivului de investiţii - extindere spaţiu la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale - indicativ A301, conform Protocolului încheiat între Ministerul de Interne şi Primăria Municipiului Iaşi.

            Art.2 Ministerul de Interne şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

            cons.Renata Puşcaşu                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.285

din 1 octombrie 2001