Hotărârea nr. 283/2001

HOTĂRÂRE privind invitarea la Iaşi a unor delegaţii din oraşele înfrăţite

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind invitarea la Iaşi a unor delegaţii din oraşele înfrăţite

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că în perioada 12 – 14 octombrie 2001 are loc Sărbătoarea "Zilele Iaşilor";

            Având în vedere relaţiile de colaborare şi înfrăţire ale municipiului Iaşi cu oraşe din Europa;

            Având în vedere prevederile O.G.80/2001;

            In conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă invitarea cu prilejul "Sărbătorilor Iaşilor" a următoarelor delegaţii din oraşele înfrăţite: Padova (Italia), Poitiers (Franţa), Kalavrita, Kozani, Peristeri, Pireus, Viotia (Grecia), Nazzano, Morlupo, Torrita Tiberina, Filacciano, Forano, Sant'Oreste (Italia).

            Art.2 Cheltuielile alocate acestor delegaţii se vor încadra în limitele O.G.80/2001.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica serviciilor interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

                                                                         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică           

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.283

din 1 octombrie 2001