Hotărârea nr. 282/2001

HOTĂRÂRE privind revocarea doamnei Stirbu Georgeta din calitatea de cenzor supleant al S.C."Termo Service"S.A. şi numirea doamnei Mihai Daniela în această calitate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea doamnei Stirbu Georgeta din calitatea de cenzor supleant al S.C."Termo Service"S.A. şi numirea doamnei Mihai Daniela în această calitate

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că prin Hotărârea nr.145/18.06.2001 a C.A. al Municipiului Iaşi doamna Stirbu Georgeta a fost numită cenzor supleant al S.C."Termo Service"S.A.;

            Având în vedere, că aceasta, ulterior numirii a fost arestată preventiv învinuită fiind de săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, motiv ce o face incompatibilă cu calitatea de cenzor;

            In baza art.156 din Legea nr.31/1999 cu modificările ulterioare, se impune numirea unei alte persoane în această calitate;

            In conformitate cu prevederile art.38 lit.e din Legea nr.215/2001 lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă doamna Stirbu Georgeta din funcţia de cenzor supleant al S.C."Termo Service"S.A.

            Art.2 Se numeşte doamna Mihai Daniela în funcţia de cenzor supleant al S.C."Termo Service"S.A.Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică S.C."Termo Service"S.A. pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

      cons.Renata Puşcaşu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.282

din 1 octombrie 2001