Hotărârea nr. 281/2001

HOTĂRÂRE,privind stabilirea legăturilor de înfrăţire şi împuternicirea domnului conf.dr.Constantin Simirad,primarul municipiului Iaşi să ducă tratativele şi să semneze protocolul de înfrăţire cu oraşul Kalavrita din Grecia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea legăturilor de înfrăţire şi împuternicirea domnului conf.dr.Constantin Simirad, primarul municipiului Iaşi să ducă tratativele şi să semneze protocolul de înfrăţire cu oraşul Kalavrita din Grecia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea primarului municipiului Iaşi pentru stabilirea relaţiilor de înfrăţire cu oraşul Kalavrita, Grecia;

            Conform prevederilor art.38 alin.2 lit.x, prin care Consiliul Local hotărăşte înfrăţirea oraşului cu unităţi administrativ teritoriale similare din alte ţări;

            In baza art.38 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă stabilirea legăturilor de înfrăţire a municipiului Iaşi cu oraşul Kalavrita din Grecia.

            Art.2 Imputerniceşte pe domnul conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi să ducă tratativele şi să semeneze protocolul de înfrăţire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.281

din 1 octombrie 2001