Hotărârea nr. 28/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a Centrului de Ingrijire şi Asistenţă "Sf.Imp.Constantin şi Elena" Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a Centrului de Ingrijire şi Asistenţă "Sf.Imp.Constantin şi Elena" Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Centrului de Ingrijire şi Asistenţă "Sf.Imp.Constantin şi Elena" Iaşi;

            Având în vedere H.G.R.nr.1160/1161/90 de înfiinţare a Căminului de Bătrâni Iaşi, prin O.U.nr.102/1999 privind schimbarea denumirii în Centrul de Ingrijiri şi Asistenţă "Sf.Imp.Constantin şi Elena"Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Centrului de Ingrijire şi Asistenţă "Sf.Imp.Constantin şi Elena"Iaşi, conform anexelor nr.1 şi 3.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.01.2001.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.28

din 26 februarie 2001