Hotărârea nr. 276/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării capitolului 72.02.20 (cheltuieli materiale) şi introducerea capitolului 72.02.70 (cheltuieli de investiţii - Dotări)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării capitolului 72.02.20 (cheltuieli materiale) şi introducerea capitolului 72.02.70 (cheltuieli de investiţii - Dotări)

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.56138/19.09.2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.143/14.05.2001, prin încadrarea corectă a cheltuielilor de investiţii (dotări) aprobate Poliţiei Municipiului Iaşi - la capitolul 72.02.70 în loc de 72.02.20 (cheltuieli materiale).

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

   cons.Renata Puşcaşu                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.276

din 1 octombrie 2001