Hotărârea nr. 275/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 5 miliarde de lei necesare în vederea modernizării centralelor termice de cvartal aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi şi administrarea S.C."Termo - Gaz"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 5 miliarde de lei necesare în vederea modernizării centralelor termice de cvartal aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi şi administrarea S.C."Termo - Gaz"S.A.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere procesul - verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 18 iunie a.c.;

            Având în vedere aprobarea de principiu a C.A. Al S.C."Termo - Gaz" S.A.;

            In conformitate cu prevederile art.68 lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 La data prezentei hotărâri se aprobă alocarea sumei de 5 miliarde de lei în vederea modernizării centralelor termice de cvartal aflate în patrimoniul primăriei şi administrarea S.C."TERMO - GAZ S.A.

            Art.2 In perioada 1 septembrie 2001 - 1 septembrie 2002 S.C.Termo - Gaz S.A. nu va mai beneficia de subvenţii pentru susţinerea costurilor de producţie.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica S.C."Termo - Gaz" S.A. şi serviciilor specializate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.275

din 1 octombrie 2001